Neonatológia nielen pre medikov

Katarína Maťašová
P+M, 2020
Signatúra: U 12440

Neonatológia nielen pre medikov je v súčasnosti najaktuálnejšou slovenskou neonatologickou publikáciou na trhu. Ako už názov napovedá, je určená predovšetkým pre študentov medicíny, ktorým uľahčí prípravu na štátnu skúšku z pediatrie a poskytne základný prehľad a orientáciu v neonatologickej problematike.

Kniha nemá ambíciu obsiahnuť neonatológiu v celej šírke medicínskeho odboru. Sumarizuje najdôležitejšie poznatky o fyziológii novorodenca, charakterizuje zmeny v popôrodnej adaptácii a venuje sa najčastejším ochoreniam v novorodeneckom veku, ich etiológii, patofyziológii, diagnostike i liečbe.

Obsahuje najaktuálnejšie informácie vychádzajúce z medicíny založenej na dôkazoch i z odporučení svetovo uznávaných autorít. Užitočným pomocníkom môže byť preto aj pre mladých lekárov, ktorí začínajú svoju prax v službe najmenším pacientom. Informácie využijú nielen v medicínskej praxi, ale aj pri príprave na ďalšie špecializované skúšky. Napokon, kniha môže byť zdrojom poučenia pre všetkých, ktorým novorodenci prirástli k srdcu.