Mařatkova gastroenterologie 1.-2.

Miroslav Zavoral, hlavný editor
Karolinum, 2021
Signatúra: U 12495 U 12496

Mařatkova gastroenterologie 1.-2.Dvojzväzková Mařatkova gastroenterologie je koncipovaná ako profilová učebnica gastroenterológie a hepatológie. Ide o pôvodnú a komplexnú učebnicu encyklopedicky pokrývajúcu všetku odborovú problematiku. Usporiadanie kapitol je jednotné. Jednotlivé kapitoly obsahujú oddiely o epidemiológii, etiológii, patológii, patofyziológii, klinických symptómoch, diagnostike, diferenciálnej diagnostike, liečbe a prognóze. Tento formát umožňuje čitateľom ľahko vyhľadávať informácie v rámci rôznych podkapitol, a tak nachádzať odpovede na svoje otázky.

Cieľom autorov bolo nadviazať na jedinečnú Mařatkovu Praktickou gastroenterologii. Odbor gastroenterológie a hepatológie sa však od jej vydania v roku 1964 dramaticky zmenil, čo sa samozrejme premietlo do koncepcie a obsahu predkladanej publikácie.
Nové kapitoly zahŕňajú aktuálnu diskusiu o črevnom mikrobióme, probiotikách a fekálnej transplantácii mikrobiómu, o imunológii a nových poznatkoch molekulárnej genetiky v gastroenterológii.
Niektoré kapitoly majú výrazný medziodborový presah – zaoberajú sa chorobami, ktoré sú veľkou výzvou pre diagnostiku a liečbu v klinickej praxi.
Výrazným rysom monografie je prehľadnosť, detailné tabuľky a vysoká kvalita obrazovej dokumentácie.

Súčasťou knihy je aj jej elektronická verzia, ktorá obsahuje:
  • kompletný text Mařatkovy gastroenterologie obohatený o interaktívne prvky s možnosťou vyhľadávania,
  • nástroje na písanie poznámok, podčiarkovanie textu a vytváranie výpiskov,
  • videá prezentujúce diagnostické metódy a operačné výkony,
  • testové otázky, ktoré preveria znalosť prečítanej kapitoly,
  • rozšírené zoznamy literatúry k jednotlivým kapitolám,
  • pravidelné aktualizácie textu.