Lékařská mikrobiologie: Repetitorium

J. Hurych, R. Štícha et al.
TRITON, 2020
Signatúra: K 59908

Od medikov pre medikov, to bol pôvodný zámer pri spisovaní učebného textu, ktorý začala pripravovať skupina Medici Boni ešte pri štúdiu medicíny. Medici Boni je názov skupiny dnes už mladých lekárov, ktorí v rokoch 2011-2018 absolvovali štúdium na 2. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Pri ich štúdiu na medicíne medzi sebou rozvinuli dobre koordinovanú spoluprácu a následne systematickú prípravu na skúšky zahŕňajúcu tvorbu študijných materiálov, ktoré predstavovali syntézu znalostí z prednášok, seminárov, praktických cvičení, učebníc a odborných publikácií. Po mnohých pozitívnych ohlasoch na študijné materiály sa rozhodli ich posunúť o úroveň vyššie a v spolupráci so skúsenými odborníkmi z Ústavu lekárskej mikrobiológie 2. LF UK vydať knihu, ktorá poslúži nielen študentom, ale aj lekárom, laborantom a odborníkom ďalších zdravotníckych profesií.

Publikácia Lekárska mikrobiológia ponúka vhľad do úžasného prostredia pre človeka nebezpečných mikroorganizmov. Nielen študenti sa však medzi stovkami mikróbov často strácajú, čo môže mať za následok nezáujem o tento inak veľmi zaujímavý a perspektívny odbor. Práve preto vznikol text, ktorý ponúka ucelený a systematický prehľad klinicky najvýznamnejších mikroorganizmov, najpoužívanejších antimikrobiálnych látok, jednotlivých metód používaných v praxi mikrobiologického laboratória a v neposlednom rade aj vhľad do problematiky infekčných chorôb z pozície klinického mikrobiológa.

Učebnica je sprievodcom vo svete mikroorganizmov pre študentov pri príprave na skúšky, ale užitočná je aj pre vyštudovaných lekárov, ktorí v nej môžu nájsť pripomenutie toho najzásadnejšieho ohľadom diagnostiky a antimikrobiálnej liečby infekčných ochorení.