Klinická výživa

P. Kohout, E. Havel, M. Matějovič, M. Šenkyřík
Galén, 2021
Signatúra: K 60271

Klinická výživaMonografia Klinická výživa je komplexným textom, ktorý sa zaoberá výživou vo všetkých jej aspektoch. Autorský kolektív tvorí celkom 74 autorov.

Text je rozdelený na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť sa zaoberá históriou klinickej výživy, jednotlivými makro- i mikronutrientmi a ich metabolizmom, postupmi vyšetrenia nutričného stavu vrátane skríningu malnutrície a následnými krokmi nutričnej podpory, legislatívou, zásadami správnej výživy i alternatívnymi smermi, výživou v športe, diétnym systémom. Ďalšie kapitoly sa venujú enterálnej a parenterálnej výžive, ich komplikáciám, spôsobom zavedenia vstupov pre ich aplikáciu a domácej nutričnej podpore, ďalej etickým aspektom nutričnej starostlivosti a organizácii nutričnej podpory vrátane právomocí jednotlivých profesií. Samostatná kapitola sa týka výživy v rôznych obdobiach života.

V špeciálnej časti sú podrobne prebrané aspekty klinickej výživy u ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu. Jedná sa o ochorenia dutiny ústnej, dysfagické ťažkosti, ochorenia pľúc a dýchacích ciest, výživu v gastroenterológii a hepatológii, u pacientov so zlyhaním obličiek, s diabetes mellitus alebo poruchami metabolizmu tukov, u obéznych pacientov, u pacientov s osteoporózou a neurologickými chorobami. Svoje miesto majú kapitoly o dedičných metabolických ochoreniach, potravinových alergiách, poruchách príjmu potravy a ďalších psychiatrických diagnózach. Rozsiahla kapitola je venovaná výžive u onkologických pacientov, nasledujú kapitoly o výžive v chirurgii, v transplantológii a u kritických pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Monografia je uzatvorená kapitolami o výžive pacientov v extrémnom stave a pacientov s COVID-19.