Klinická pankreatologie

J. Trna, Z. Kala, L. Kunovský a kol.
Maxdorf, 2021
Signatúra: K 60241

Klinická pankreatologieDruhé prepracované a doplnené vydanie ojedinelej monografie si dáva za cieľ poskytnúť v ucelenej a prehľadnej forme súčasné znalosti o chorobách pankreasu.

Členenie monografie zostáva rovnaké, jednotlivé kapitoly však reflektujú posun odboru počas piatich rokov od prvého vydania. Na úvod publikácie autori predkladajú základné anatomické, histomorfologické a fyziologické dáta vrátane regulačných mechanizmov pankreatických funkcií. Nasleduje časť knihy venovaná akútnej pankreatitíde reflektujúca moderné poznatky o etiopatogenéze, diagnostike a liečbe – konzervatívnej, endoskopickej i chirurgickej. V kapitolách na tému chronickej pankreatitídy sú popísané základy patofyziológie choroby, jej klasifikácia, diagnostika a diferenciálna diagnostika a sú predložené možné terapeutické prístupy – konzervatívne, endoskopické a chirurgické. Onkologická časť monografie sumarizuje v prehľadnej forme základy diagnostiky a liečby nádorov pankreasu s využitím všetkých dostupných modalít. Prepracovaná je časť týkajúca sa cystických neoplázií pankreasu a v súlade s najnovšími poznatkami je rozšírená kapitola o autoimunitnej pankreatitíde. Zaradená je tiež kapitola popisujúca možnosti skríningu karcinómu pankreasu a kapitoly popisujúce problematiku úrazov pankreasu a chorôb pankreasu v detskom veku.

Pre väčšiu názornosť je text bohato doplnený formou názorných grafov, schém, tabuliek a množstvom recentných citácií.