Kazuistiky z neonatologie

Milena Dokoupilová, Miloš Černý a kol.
Maxdorf, 2020
Signatúra: K 59838

Bohužiaľ, nie každé dieťa sa narodí zdravé či v termíne pôrodu. Spektrum novorodeneckých ochorení je veľmi široké, zahŕňa bežné aj veľmi zriedkavé choroby, ochorenia súvisiace s nezrelosťou, vrodené vývojové chyby, infekcie, hypoxické postihnutia aj rôzne typy dedičných metabolických porúch.

V predkladanej publikácii je uvedených vyše päťdesiat kazuistík, ktoré sa týkajú jednak ľahko a stredne nezrelých, ale i donosených novorodencov. Zahŕňajú diagnózy, s ktorými sa lekári stretávajú bežne vo svojej praxi, ale tiež zriedkavé prípady, ktorých diagnostika je veľmi zložitá a vyžaduje multidisciplinárny prístup. Kazuistiky vždy dopĺňa teoretická časť s diferenciálne diagnostickou rozvahou, ďalej obsahujú obrazovú dokumentáciu, schémy, tabuľky aj krátku diskusiu a v závere sú samozrejme uvedené literárne odkazy.

Predkladaná kniha bude dobrým pomocníkom v postgraduálnom vzdelávaní mladých lekárov a v praxi pomôže k včasnej diagnóze i liečbe. V prípade pozitívneho ohlasu na túto publikáciu autori plánujú vydanie ďalšieho dielu publikácie.