Kazuistiky z dermatologie

Spyridon Gkalpakiotis a kol.
Maxdorf, 2021
Signatúra: K 60242

Kazuistické učebnice sa v posledných desaťročiach stali obľúbenou a dôležitou formou odborného vzdelávania v mnohých odboroch. Dermatovenerológia je navyše z hľadiska kazuistík jedinečným odborom - diagnóza je tu odvodená primárne od toho, čo dermatológ vidí a druhotne na podklade laboratórnych a ďalších vyšetrení. Je kľúčové mať od začiatku správne stanovenú diferenciálnu diagnózu. A práve toto všetko poskytujú dermatovenerologické kazuistiky - slovami hlavného autora: "oči trénujeme fotkami a mozog sprievodným textom".

Kniha zahŕňa kazuistiky zo spektra celého odboru - od modernej biologickej terapie u zápalových kožných ochorení až po onkologické diagnózy a ich liečbu, kazuistiky so vzácnymi diagnózami ale aj "bežnejšie" diagnózy sa zaujímavým priebehom. Autorský kolektív zahŕňa odborníkov z dermatovenerologických pracovísk z celej Českej republiky. Publikácia obsahuje 37 kazuistík, z nich každá je doplnená aj fotodokumentáciou.

Kniha je určená predovšetkým dermatovenerológom a je určená jednak k príprave na špecializačné vzdelávanie, ale i pre každodennú klinickú či ambulantnú prax.