Kardiopulmonálna resuscitácia

Podľa odporúčaní Európskej resuscitačnej rady 2010
2012
Signatúra: K 55092

Toto vreckové vydanie obsahuje odporúčania pre kardiopulmonálnu resuscitáciu dospelých a detí, vydané Európskou resuscitačnou radou v roku 2010. Publikácia obsahuje stručný a prehľadný popis jednotlivých postupov pre praktické využitie v dennej praxi.

Odporúčania boli pripravené panelom 333 expertov z celého sveta, ktorí zhodnotili výsledky najnovšieho výskumu metódou medicíny založenej na dôkazoch. Predstavujú konsenzus odborníkov o najlepšej a najbezpečnejšej praxi.

V publikácii je popísaná celá škála situácií s ohrozením životných funkcií, vrátane zastavenia dýchania a obehu u dospelých, detí a novorodencov, uzáveru dýchacích ciest, použitia automatických externých defibrilátorov, špeciálnych situácií, ako sú popáleniny, topenie, alergická reakcia, úrazy, vrátane tehotnej ženy, akútneho infarktu myokardu, poresuscitačnej starostlivosti, ako aj úlohy manažmentu a nemocničného personálu v prevencii zlyhania životných funkcií u hospitalizovaných pacientov.

Špeciálna pozornosť sa venuje metódam vzdelávania v resuscitácii a etickým problémom začatia a ukončenia resuscitácie.

Základné postupy sú sprevádzané názornými ilustráciami a sú zhrnuté v desiatich prehľadných algoritmoch.

Preklad je garantovaný Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny a Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof.

Publikácia je určená všetkým zdravotníckym pracovníkom v lôžkových a nelôžkových zariadeniach, záchranárom, školiteľom KPR, ktorí chcú poskytovať neodkladnú starostlivosť na najvyššej úrovni.

Kapitoly venované základnej neodkladnej resuscitácií u dospelých a detí sú vhodné aj pre širokú verejnosť.