Gynaecology illustrated

Bain, C., Burton, K., McGavigan, C. J.
6. vydanie, 2012
Signatúra: K 55054

Zatiaľ posledné šieste vydanie tejto ilustrovanej učebnice populárnej medzi študentami medicíny komplexne prepracoval nový autorský tím, ktorý sa sústredil na aktualizáciu najmä v týchto tematických oblastiach: minimálne invazívna chirurgia, hormonálna substitučná terapia, zobrazovacie metódy a technické vybavenie, manažment rizika, smernice Národného ústavu pre zdravie a klinickú odbornosť (NICE) a menorágia. K hlavným charakteristikám tejto publikácie patrí jej vizuálne spracovanie – prehľadné perokresbové ilustrácie, ako aj sprievodný text, ktorého štruktúru noví zostavovatelia prepracovali tak, že dáva osobitný dôraz na klinické problémy. Napriek rozsiahlym úpravám oproti predchádzajúcim vydaniam autori zostali verní pôvodným cieľom svojich predchodcov a táto ilustrovaná gynekológia naďalej ponúka aktualizovanú možnosť vizuálneho štúdia v tejto špecializácii. Je ideálna pre problémovo orientované vzdelávanie (PBL), je excelentným zdrojom cvičení na riešenie problémov. Je tiež vhodná na prípravu na Objektívne štruktúrované klinické hodnotenie (OSCE). Obsah tejto publikácie bol kompletne prepracovaný v súlade s požiadavkami vyučujúcich a študentov. Kniha pokrýva všetky aspekty gynekológie od embryológie, anatómie a fyziológie reprodukčného systému s popisom ochorení jeho jednotlivých častí cez skoré štádiá tehotenstva a sexualitu až po antikoncepciu a neplodnosť. Klinicky orientovaný text je napísaný zrozumiteľne a je doplnený kresbami zobrazujúcimi diagnostické a terapeutické metódy popisovaných ochorení. Publikácia má 414 strán.