Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

A. Kurjak, F.A. Chervenak
3. vydanie, 2011
Signatúra: K 54824

Ultrazvuk je neodmysliteľnou súčasťou modernej gynekologickej a pôrodníckej praxe. Ian Donald School bola založená v roku 1981 za účelom medzinárodného vzdelávania a spolupráce vo výskume v oblasti použitia ultrazvuku v diagnostike. Text publikácie je rozdelený na tri časti – všeobecné aspekty pôrodníctvo a gynekológiu. Prvá časť sa zaoberá rôznymi témami, ktoré tvoria základ pre nasledujúce dve časti – bezpečnosťou ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve, vývinom D ultrazvuku, artefaktami, rutinným používaním ultrazvuku v pôrodníctve a medicínsko-právnymi otázkami týkajúcimi sa gynekologického a pôrodníckeho ultrazvuku. Druhá časť pozostáva z takmer 40 kapitol s tematikou využívania ultrazvuku v pôrodníctve, v ktorých sa autori snažia optimalizovať starostlivosť o tehotnú ženu a fetálneho pacienta. Nájdeme tu kapitoly venujúce sa normálnemu a abnormálnemu priebehu tehotenstva v rôznych časových obdobiach, sonografickému určeniu gestačného veku, ektopickému tehotenstvu, trofoblastickým chorobám, biometrii plodu, patologickým ultrasonografickým nálezom rôznych orgánov a častí tela plodu, ale aj Dopplerovej sonografii v pôrodníctve, trojrozmernej sonoembryológii, 3D ultrazvuku pri detekcii vrodených anomálií plodu a.i. Posledná tretia časť sa venuje dôležitej úlohe, ktorú má ultrazvuk v klinickej gynekológii. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú normálnou ženskou reprodukčnou anatómiou, ultrazvukovou diagnostikou lézií a fibroidných nádorov maternice, ultrasonografiou vaječníkov, využitím ultrazvuku pri neplodnosti, v pomenopauzálnych vyšetreniach a v urogynekológii atď. Kniha má 1022 strán, obsahuje množstvo čiernobielych a farebných diagnostických zobrazení, fotografií a tabuliek a je určená najmä gynekológom a pôrodníkom.