Dětský pohybový systém

Prof. MUDr. Ivan Dylevský DrSc.
Poznání, 2012
Signatúra: K 55182

Detský pohybový systém je vo svojom segmente odbornej literatúry prioritný text. Anatómia detského tela nebola doteraz z rôznych dôvodov ucelene spracovaná - a zvlášť anatómia (morfológia) pohybového systému absentuje aj vo svetovom písomníctve. Táto publikácia programovo pokrýva predovšetkým všeobecnú anatómiu, ktorá je vždy úvodom k štúdiu špeciálnych kapitol a ktorá v posledných rokoch prekonávala najbúrlivejší vývoj.

Kniha je určená všetkým, ktorí sa zaoberajú pohybom detí, liečením ochorení a úrazov pohybového systému, nápravou vrodených chýb a pod. Informácie v knihe nájdu ako pediatri, tak aj fyzioterapeuti a telovýchovní pedagógovia. Na viacerých vysokých školách je v rôznych predmetoch základnej výučby obsiahnutý aj vývoj pohybu, jeho špecifiká v rôznych vekových kategóriách a záťažových možností v detskom veku. Všetkým zdravotníckym, technickým a pedagogickým profesiám môžu byť prínosom informácie obsiahnuté v texte tejto publikácie.