Degeneratívne a metabolické reumatické choroby vyššieho veku

Jozef ROVENSKÝ a kolektív
2011
Signatúra: K 55003

Autori sa v monografii usilovali predostrieť čitateľom problematiku degeneratívnych a metabolických chorôb pohybového ústrojenstva. Monografia naväzuje na vydanie diela Zápalové reumatické choroby vyššieho veku. Tak ako zápalové reumatické choroby vo vyššom veku majú aj degeneratívne a metabolické ochorenia pohybového ústrojenstva vo vyššom veku svoje charakteristické znaky, odlišnú etiológiu a aktivitu choroby a vyžadujú viac pozornosti pri diagnostike a liečbe. Fyziologické starnutie a komorbidita pacientov môžu navodiť diagnostické rozpaky pri nozografickom ohraničení choroby, preto je potrebné venovať týmto pacientom zvýšenú pozornosť.