Comprehensive textbook of genitourinary oncology

Edited by P.T. Scardino, W.M. Linehan et.al.
4. vydanie, 2011
Signatúra: K 54829

Minulé desaťročie prinieslo veľké zmeny v oblasti možností terapie nádorových ochorení močovopohlavného systému. Nové znalosti v biológii rakoviny, aplikácia nových liekov, najmä tých, ktoré cielene účinkujú na androgénový receptor, ako aj publikovanie dlho očakávaných randomizovaných klinických štúdií vyhodnocujúcich skríning a terapiu viedli k podstatnému zlepšeniu výsledkov včítane prežívania pri niektorých druhoch genitourinárnych nádorov. Podobne ako autori predchádzajúcich troch vydaní aj autori tohto najnovšieho vydania sú zo širokého spektra rôznych odborov – od urológie, cez lekársku a radiačnú onkológiu, patológiu, epidemiológiu, bioštatistiku a rádiológiu až po základný výskum – čo umožňuje komplexný pohľad na rôzne typy nádorov vznikajúcich v močovopohlavnom systéme. Publikácie je rozdelená do šiestich častí, každá z nich obsahuje niekoľko kapitol. Prvá časť je venovaná rakovine prostaty, v druhej sa autori zaoberajú nádormi hornej časti močového systému. V ďalších častiach nájdeme informácie o rakovine semennikov, obličiek a penisu. Posledná časť sa venuje ostatným urologickým malignitám, ako napríklad nádorom nadobličiek, feochromocytómu, malígnemu lymfómu močovopohlavného systému, rakovine uretry a ďalším. Kniha má 914 strán, je doplnená čiernobielymi a farebnými obrázkami, schémami a tabuľkami a je určená najmä študentom, ale iste ju ocenia aj lekári v klinickej praxi a výskumní pracovníci, či už v základnom, translačnom, alebo klinickom výskume.