Roztroušená skleróza a onemocnění bílé hmoty v MR zobrazení

M. Vaněčková, Z. Seidl
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59160

Monografia nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní z roku 2010. Je písaná z pohľadu neurorádiológov, preto kladie dôraz predovšetkým na diagnostiku a MR zobrazenia. Klinický obraz, ďalšie vyšetrovacie metódy sú tu popísané len okrajovo.

Prvé pasáže knihy sú venované všeobecnému popisu myelinizácie, stručnej charakteristike roztrúsenej sklerózy a popisu MR vyšetrenia. Ďalšie kapitoly popisujú MR monitorovanie pacientov (konvenčné a nekonvenčné zobrazenia) a diagnostické protokoly. Kapitola o diferenciálnej diagnostike je rozdelená na fyziologické nálezy a ochorenia s podobným nálezom na magnetickej rezonancii ako pri roztrúsenej skleróze. Zaradené sú tu aj kapitoly o diferenciálnej diagnostike drobných T2 hypersignálnych ložísk v bielej hmote a koincidencii roztrúsenej sklerózy s inými ochoreniami.
Jednotlivé kapitoly sú obohatené o bohatú obrazovú dokumentáciu (viac ako 800 obrázkov) a prehľad literatúry, z ktorej autori čerpali.

Snahou autorov bolo pomôcť neurológom, neurorádiológom, ale i všeobecným lekárom pri diagnostickom procese roztrúsenej sklerózy, ozrejmení nálezov na magnetickej rezonancii (MR) a prispieť i k rozšíreniu MR monitorovaniu priebehu tohto ochorenia u pacientov v klinickej praxi.