Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku

P. Doležal, M. Sičák
Herba, 2018
Signatúra: K 58931

Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku je samostatný chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, tváre a krku, slinných žliaz, štítnej žľazy, maxilofaciálnej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

Od vydania poslednej učebnice otorinolaryngológie autorského kolektívu prof. Profanta a spolupracovníkov uplynulo už 17 rokov. Autori predkladanej publikácie cítili morálnu potrebu vydať monografiu, aby sa zachovala kontinuita vo vzdelávaní a zachytil vývoj v odbore od roku 2000.

Každá kapitola sa začína stručným zopakovaním anatómie a fyziológie, ako je to zvykom v klasických učebniciach. Tieto časti sú zamerané na chirurgickú anatómiu, s uvedením poznatkov dôležitých pre chirurgickú liečbu chorôb. Obsahujú množstvo peroperačných fotografií s vyznačením anatomických štruktúr a patologických nálezov, ako aj nákresy chirurgických výkonov.

Autori sa snažili o predstavenie celého rozsahu chirurgických výkonov na hlave a krku. Preto aj zvolili názov knihy zhodný s názvom základného odboru, ktorý sa používa na celom svete. Nie všetky kapitoly sú rozpísané proporcionálne rovnako. Choroby nosa a prinosových dutín tvoria rozsiahlejšiu kapitolu, pretože autori nadviazali na svoje predošlé publikácie (P. Doležal: Korektívna septorinoplastika; M. Sičák a kolektív: Rinológia, choroby nosa a prinosových dutín).

Publikácia neobsahuje samostatnú časť venovanú detskej otorinolaryngológii, ale v rámci každej kapitoly sú opísané vrodené chyby a prejavy ORL chorôb v detskom veku aj ich liečba. Autori sa snažili aj o zahrnutie základných poznatkov nadstavbového odboru - foniatrie - k jednotlivým kapitolám. Audioprotetika je uvedená pri poruchách sluchu a poruchy hlasu a reči v kapitole o hrtane.

Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských lekárskych fakúlt.