Legislatívne dokumenty

Knižničná legislatíva - zákony, vykonávacie predpisy (vyhlášky), uznesenia vlády