Ako využiť vzdialený prístup – EIZ

Slovenská lekárska knižnica v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou a tvorcami Národného portálu zdravia pripravila a zabezpečila pre svojich registrovaných používateľov dostupnosť externých elektronických informačných zdrojov predplatených knižnicou formou vzdialeného prístupu až na úroveň plných textov a testovací prístup do dvoch klinických informačných zdrojov.

Čo je a čo ponúka služba Vzdialený prístup – EIZ?

Vzdialený prístup – EIZ je nová služba registrovaným používateľom knižnice, ktorá zabezpečuje sprístupnenie externých elektronických informačných zdrojov (ďalej EIZ) predplatených knižnicou z akéhokoľvek internetového miesta mimo priestorov knižnice. Registrovaný a prihlásený používateľ sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Dostupnosť plných textov je stanovená licenčnou dohodou medzi Slovenskou lekárskou knižnicou a producentom konkrétnej databázy.
V súčasnosti ponúka knižnica formou vzdialeného prístupu externé informačné zdroje – ClinicalKey, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley. Všetky EIZ majú integrované vlastné nadstavbové služby, ktorých využívanie je podmienené individuálnou registráciou používateľa. Ak chce používateľ využívať i tieto služby musí sa v konkrétnej databáze individuálne zaregistrovať. Táto doplnková registrácia však nie je nevyhnutná a nesúvisí s primárnou registráciou do vzdialeného prístupu.
 • Upozornenie
  Na základe podmienok licenčných zmlúv medzi poskytovateľmi databáz a Slovenskou lekárskou knižnicou v Bratislave môžu využívať vzdialený prístup len registrovaní používatelia knižnice. Plné texty elektronických dokumentov podliehajú ochrane autorských práv a ich použitie je povolené výlučne na osobné študijné a výskumné účely. Hromadné sťahovanie údajov z ktoréhokoľvek informačného zdroja je prísne zakázané. Taktiež je zakázané distribuovať či predávať materiály a údaje získané z týchto zdrojov.

Ako sa dostanem priamo k elektronickým informačným zdrojom?

Dostupné elektronické informačné zdroje sú integrované do prostredia online katalógu knižnice ako samostatná stránka a priamo dostupné na webových stránkach Slovenskej lekárskej knižnice a na portáli i-med. Slovenská lekárska knižnica ponúka svojim používateľom priamy prístup do EIZ na úvodnej stránke v menu Vzdialený prístup – EIZ.
 

Ste registrovaný používateľ Slovenskej lekárskej knižnice s platnou registráciou?

Ak ste registrovaný používateľ knižnice a máte platnú registráciu, môžete využiť priamy prístup do všetkých databáz priamo z úvodnej webovej stránky knižnice v menu Vzdialený prístup – EIZ. Tento odkaz vyžaduje Vaše prihlásenie klasickým spôsobom, ako pri elektronických výpožičných službách v online katalógu knižnice.
Po prihlásení sa Vám automaticky zobrazí stránka s dostupnými EIZ s aplikovaným vzdialeným prístupom ku všetkým dostupným databázam z akéhokoľvek internetového pripojenia mimo priestorov knižnice.

Ste registrovaný používateľ portálu i-med - člen Slovenskej lekárskej komory?

Pre registrovaných používateľov portálu i-med je vzdialený prístup EIZ dostupný tiež na úvodnej stránke v menu On-line knižnica, avšak až po prihlásení registrovaného používateľa na portál.
Ak ste registrovaný používateľ portálu i-med môžete po prihlásení na portál
 
 
využiť priamy prístup k dostupným databázam priamo z úvodnej stránky cez menu On-line knižnica.
Pri prvom vstupe do On-line knižnice prechádzate procesom autentifikácie v databáze používateľov Slovenskej lekárskej knižnice.
 1. Ste už registrovaným používateľom knižnice?
  Ak ste už aj registrovaným používateľom knižnice, budete vyzvaný k prihláseniu a po úspešnom prihlásení, budete automaticky presmerovaný na stránku s dostupnými elektronickými zdrojmi.
   
  Táto autentifikácia sa vyžaduje iba raz, pri prvom využití vzdialeného prístupu. Po potvrdení identity bude Váš záznam v databáze knižnice doplnený o registračné číslo Slovenskej lekárskej komory a niektoré dáta budú aktualizované, čím sa ukončí primárny proces identifikácie. Všetky ďalšie vstupy do On-line knižnice Vás automaticky presmerujú priamo na stránku elektronických informačných zdrojov podľa Vášho regionálneho zatriedenia. Overovanie oprávnenia na vstup do ktoréhokoľvek licencovaného zdroja je zabezpečené pri prihlasovaní, a preto môžete ihneď využiť pripravené prepojenia na vstup a vyhľadávanie vo vybranom zdroji.
  • Členovia Slovenskej lekárskej komory z Bratislavy majú sprístupnené len testovacie klinické databázy EBM:
    
  • Členovia Slovenskej lekárskej komory z ostatných regiónov Slovenska majú sprístupnené primárne všetky plnotextové databázy a doplnkovo aj testovacie klinické databázy EBM:
    
 2. Nie ste ešte neregistrovaným používateľom knižnice?
  Ak ešte nie ste registrovaným používateľom knižnice, doplňte a odošlite registračný formulár.
   
  Údaje z formulára sa automaticky zapíšu do databázy, čím sa ihneď stávate registrovaným vzdialeným používateľom knižnice. V ďalšom kroku sa pomocou odkazu dostávate už priamo na stránku dostupných elektronických informačných zdrojov aj s plnohodnotným prístupom.
   
  Táto registrácia prebehne len pri prvom vstupe do On-line knižnice, všetky ďalšie vstupy Vás už automaticky presmerujú priamo na stránku externých informačných zdrojov. Overovanie oprávnenia na vstup do ktoréhokoľvek licencovaného zdroja je zabezpečené pri prihlasovaní, a preto môžete ihneď využiť pripravené prepojenia na vstup a vyhľadávanie vo vybranom zdroji.

Identifikácia v externých elektronických informačných zdrojoch

Služba vzdialeného prístupu Vás identifikuje ako registrovaného používateľa knižnice a umožňuje využívať plné texty z ktoréhokoľvek internetového miesta. Vo všetkých dostupných elektronických informačných zdrojoch vyhľadávate v ich lokálnom prostredí rovnakým spôsobom, ako keby ste boli prítomný v knižnici.