Podrobnosti o opatreniach

Vážení používatelia,
s radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka 19.4.2021 bude naša knižnica opäť otvorená a bude poskytovať svoje služby, ktoré sme z dôvodu mimoriadnej situácie, v súvislosti so zabránením šírenia choroby COVID-19, boli povinní na nevyhnutný čas pozastaviť.
Služby budú poskytované v plnom rozsahu, len s negatívnym výsledkom testu, ktorým sa preukážete službe na vrátnici.
Dovoľujeme si upozorniť používateľov knižnice aj na ďalšie povinné dodržiavanie hygienických zásad:
 • Pri vstupe si prekryte dýchacie cesty respirátorom.
 • Pri vstupe použite vlastné jednorazové rukavice, alebo si ruky ošetrite dezinfekčným prostriedkom, umiestneným pri vstupe.
 • Pri čakaní na vstup do miestnosti je nutné dodržať 2 metrový odstup pred hlavným vchodom do budovy.
Požičovňa:
 • Vstup po dvoch osobách (1 osoba/15m2).
 • Vrátené knihy budú okamžite presunuté do karantény.
Študovňa:
 • Vstup po jednej osobe.
Otváracie hodiny
 • Pondelok: 10.00 - 16.00 hod.
 • Utorok: 10.00 - 16.00 hod.
 • Streda: 10.00 - 16.00 hod.
 • Štvrtok: 10.00 - 16.00 hod.
 • Piatok: 10.00 - 14.00 hod.
Od 19.12. 2020 bol upomienkový systém po celú dobu zatvorenia knižnice pozastavený. Uisťujeme používateľov, že počas tejto doby nebudú uplatňované sankcie za nevrátenú literatúru.
 
„Slovenská lekárska knižnica v Bratislave sa v oblasti prevencie a ochrany zdravia riadi nariadeniami vlády SR a ÚVZ, preto sa podmienky pre návštevu v našej knižnici môžu priebežne meniť, o čom budete včas informovaní.“
 
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu návštevu.
Kolektív pracovníkov Slovenskej lekárskej knižnice