Oznam o otvorení slovenskej lekárskej knižnice

Vážení používatelia,
 
s radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka 18.5.2020 je naša knižnica opäť otvorená a poskytuje svoje služby, ktoré sme z dôvodu mimoriadnej situácie, v súvislosti so zabránením šírenia choroby COVID-19, boli povinní na nevyhnutný čas pozastaviť.
 
Služby budú poskytované v obmedzenom rozsahu:
Požičovňa: (štandardné otváracie hodiny)
  • Vyzdvihnutie literatúry, objednanej len na základe elektronickej žiadanky.
  • Vyzdvihnutie kópií článkov z časopisov.
  • Vrátenie kníh, ktoré budú okamžite presunuté do karantény.

Študovňa:
  • Ostáva uzatvorená do odvolania.

Od 13.3. 2020 bol upomienkový systém po celú dobu zatvorenia knižnice pozastavený. Uisťujeme klientov, že počas tejto doby nebudú uplatňované sankcie za nevrátenú literatúru.
 
Dovoľujeme si upozorniť klientov knižnice na povinné dodržiavanie hygienických zásad pri vstupe do požičovne:
  • Vstup len v rúškach.
  • Vstup do požičovne po jednom používateľovi.
  • Pri vstupe použite vlastné jednorazové rukavice, alebo si ruky ošetrite dezinfekčným prostriedkom, umiestneným pri vstupe do požičovne.
  • Pri čakaní na vstup do miestnosti je nutné dodržať 2 metrový odstup pred hlavným vchodom do budovy.
  • Návšteva požičovne sa uskutoční len v dohodnutom termíne, o ktorý je potrebné požiadať mailom pozicovna@nczisk.sk, alebo telefonicky 02/57269792.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu návštevu.
Kolektív pracovníkov Slovenskej lekárskej knižnice