InfoMedLib

Bulletin SlLK InfoMedLib, ktorý je pokračovateľom bulletinu Metodický informátor (1966 - 1999) je určený pre pracovníkov odborných knižníc a informačných pracovísk v rezorte zdravotníctva. Na svojich stránkach prináša príspevky o činnosti SlLK ako i lekárskych knižníc v SR. V stálych rubrikách sú uverejňované aktuálne informácie z oblasti knižničnej štatistiky, informačných technológií, knižnično – informačnej a vzdelávacej činnosti, atď. Vychádza 2 x ročne, prílohou je abecedný a tematický register.
 
Titulka publikácie - InfoMedLib
»Ročník 12

  číslo 1/2011 (PDF, 1,1 MB)   číslo 2/2011 (PDF, 1,2 MB)

»
Ročník 11

  číslo 1/2010 (PDF, 1,7 MB)      číslo 2/2010 (PDF, 1,2 MB)

»
Ročník 10

  číslo 1/2009 (PDF, 1,2 MB)      číslo 2/2009 (PDF, 1,4 MB)

      ISSN 1335-5759         »
Ročník 9

      Adresa redakcie            číslo 1/2008 (PDF, 627 kB)       číslo 2/2008 (PDF, 872 kB)