WHO/SZO databázy

WHOLIS – bibliografická databáza všetkých informačných produktov WHO s prepojeniami na úplné verzie on-line. Je možné vyhľadávať podľa autora, názvu publikácie, slov alebo fráz, podľa témy (predmetu), edície, ISBN alebo ISSN atď. Všetky plné texty dokumentov a publikácií sú bezplatne k dispozícii.

Štatistická európska databáza European health for all database (HFA-DB) je hlavnou európskou databázou nezávislej, porovnateľnej a aktuálnej základnej zdravotníckej štatistiky. Pokrýva obdobie od r. 1970. Aktualizuje sa dvakrát ročne. Obsahuje približne 600 zdravotníckych štatistických indikátorov pre všetkých 53 členských štátov európskeho regiónu WHO. Týkajú sa oblastí: základnej demografie, zdravotného stavu (mortalita, morbidita, zdravie matky a dieťaťa), determinantov zdravia a zdravotníckej starostlivosti (zdroje a využitie). Báza umožňuje analýzy jednotlivých krajín alebo porovnávacie analýzy krajín vyjadrené grafmi, diagramami alebo mapami, resp. rôznymi tabuľkami. Pre častejšie a efektívnejšie využívanie tejto databázy sa odporúča použiť verziu off-line, ktorú si možno podľa návodu uložiť do vlastného počítača.

Štatistický informačný systém WHO (WHOSIS) bol zdokonalený a začlenený do Global Health Observatory (GHO), čo je portál WHO, ktorý poskytuje prístup k údajom a analýzam na monitorovanie zdravotnej situácie vo svete. Obsahuje najdôležitejšie údaje a analýzy ku kľúčovým zdravotníckym témam, ako aj priamy prístup do kompletnej databázy. Ponúka údaje zo všetkých programov WHO, ako aj linky na doplňujúce informácie.

Prístup do rôznych európskych databáz WHO, ako aj do informačných systémov Environment and Health Information System a Health Evidence Network a iných informačných produktov.

Prístup do európskych štatistických databáz: European Health for All Database (HFA-DB), Mortality Indicator Database, European Detailed Mortality Database, European Hospital Morbidity Database, Centralized Information System for Infectious Diseases, Tobacco Control Database, ako aj do štatistického systému - WHO Statistical Information System (WHOSIS) a do bibliografickej databázy WHOLIS.