Licencované databázy

Od 1. júna 2012 sú všetky licencované elektronické informačné zdroje dostupné registrovaným používateľom s platnou registráciou formou vzdialeného prístupu až na úroveň plných textov.

 
Popis Multiodborová databáza Infotrac vydavateľstva GALE Cengage poskytujúca prístup do titulov z rôznych vedných odborov sa skladá z 3 databáz:
Academic OneFile obsahuje viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
General OneFile obsahuje viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
InfoTrac Custom Journals obsahuje výber 50 titulov charakterizujúcich profil knižnice
Obdobie spracúvania variabilné
Typ zdroja bibliografický plnotextový
Dostupnosť národná licencia dostupná všetkým registrovaným používateľom nielen v prostredí Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, ale i formou vzdialeného prístupu z webového sídla knižnice


 
Producent Elsevier, Inc., Holandsko
Tematika Lekárstvo, klinické štúdie, postupy procedúr, klinická farmakológia, vzdelávanie pacientov
Popis Obsahom je viac ako 1 100 lekárskych a chirurgických príručiek, viac ako 2 900 monografií klinickej farmakológie liekov, viac ako 600 lekárskych a chirurgických časopisov, viac ako 15 000 vzdelávacích letákov pre pacientov, viac ako 4 500 praktických pokynov, klinické štúdie, cez 17 000 lekárskych a chirurgických videí a viac ako 2, 2 milióna snímok. Súčasťou databázy je aj plne indexovaný MEDLINE.
Obdobie spracúvania variabilné, v závislosti od titulu
Typ zdroja multimediálny, plnotextový
Jazyk anglicky
Dostupnosť plné texty sú registrovaným používateľom dostupné nielen v prostredí Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, ale i formou vzdialeného prístupu z webového sídla knižnice


 
Tematika Knižnica, informačná veda a technológie
Popis Databáza Library, Information Science and Technology Abstracts
Obdobie spracúvania variabilne
Typ zdroja bibliografický
Dostupnosť pre všetkých registrovaných používateľov formou vzdialeného prístupu priamo z webového sídla Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, alebo z prostredia knižniceScienceDirect
Popis Prístup do plných textov cca 480 open access časopisov z oblasti zdravotníctva a prírodných vied.
Obdobie spracúvania variabilne
Typ zdroja bibliografický
Dostupnosť pre všetkých registrovaných používateľov formou vzdialeného prístupu priamo z webového sídla Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, alebo z prostredia knižnice


 
Producent vydavateľstvo Springer Verlag, Nemecko
Tematika rôzne vedné odbory
Popis cca 1640 plnotextových titulov časopisov z rôznych vedných odborov
Obdobie spracúvania variabilné v závislosti od titulu
Typ zdroja bibliografický plnotextový
Jazyk multijazyčný
Dostupnosť národná licencia dostupná všetkým registrovaným používateľom formou vzdialeného prístupu priamo z webového sídla Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, alebo z prostredia knižnice


 
Popis Časopisy z rôznych vedných odborov
Obdobie spracúvania variabilné
Typ zdroja bibliografický, čiastočne plnotextový
Dostupnosť pre všetkých registrovaných používateľov formou vzdialeného prístupu priamo z webového sídla Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, alebo z prostredia knižnice


 
Tematika multiodborové
Popis Knižnica elektronických časopisov - Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) ponúka jednoduchý a ľahký prístup z jedného miesta k odborným elektronickým časopisom, ktoré sú voľne prístupné na internete, alebo ktoré sú prístupné online v rámci knižnice na základe rôznych typov predplatného. Obsah možno voľne prehliadať, dostupnosť plných textov zatiaľ len z priestorov knižnice. K dispozícii je nemecká a anglická verzia.
Typ zdroja bibliografický s abstraktmi a plnými textami
Dostupnosť plné texty sú dostupné v prostredí Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave kontrolovaným prístupom IP adries. Prostredníctvom vzdialeného prístupu sú dostupné abstrakty a niektoré plné texty článkov publikovaných formou „open access“